Liiketoiminnan kehittäminen

Vaihe 1: Käynnistysvaihe

Yritystoiminnan käynnistämisvaiheessa tehdään tulevan liiketoiminnan tärkeimmät päätökset. Käynnistämisvaiheessa tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat siihen, lähdetäänkö liiketoimintaa viemään aktiivisesti ylemmälle kasvu-uralle vai halutaanko liiketoiminnan kehittyvän maltillisesti.

Ensimmäisessä vaiheessa pohditaan seuraavia kysymyksiä:

 • Mikä on liikeidean markkinapotentiaali?
 • Miten idea jalostetaan käytännön liiketoiminnaksi?
 • Kuinka paljon tarvitaan rahoitusta ja mistä sitä saa?

Vaiheen 1 tärkein työkalu on liiketoimintasuunnitelma (LTS), joka koostuu useasta eri osa-alueesta. Liiketoimintasuunnitelmaa edeltää esivaihe, jonka tarkoituksena on selvittää tuotteen tai liikeidean markkinapotentiaali.

Esivaihe:

Markkinapotentiaalin kartoitus (esivaihe)

 • Arvio liiketoiminnan potentiaalista ja kilpailutilanteesta
Liiketoimintasuunnitelma (LTS)
Visio, strategia ja liiketoimintamalli
 • Liiketoiminnan vision ja strategian sekä liiketoimintamallin määrittäminen
Markkina-analyysi ja kilpailijakartoitus
 • Kilpailijakartoitus ja –analyysi
 • Kilpailuedut ja tuotteen positiointi markkinoilla
 • Konsepti- ja hinnoitteluehdotus
Markkinointi- ja myyntisuunnitelma
 • Kohdemarkkinan ja asiakassegmenttien rajaus
 • Ansaintamalli ja hinnoittelu
 • Markkinoinnin ja myynnin strategia ja käytännön suunnitelma
Tuotekehitys- ja tuotantosuunnitelma
 • Aikataulu ja töiden vaiheistaminen
 • Tuotekehityksen resurssointi ja alihankinnat
 • Tuotekehityksen budjetti ja rahoitustarve
Budjetti- ja rahoitussuunnitelma
 • Myyntimääräennusteet ja kannattavuus
 • Yrityksen organisaatio ja resurssit sekä budjetti
 • Rahoitustarpeen ja –lähteiden määrittely
Vaihe 2: Kasvuvaihe

Voimakkaan kasvun vaiheessa liiketoimintaa pyritään laajentamaan uusille markkinoille. Kasvuvaiheessa riskien hallinta ja rahoituksen riittävyys ovat hyvän perussuunnitelman lisäksi kriittisiä tekijöitä.

Vaiheessa 2 voimme auttaa sinua löytämään vastauksia näihin kysymyksiin:

 • Kuinka laajentua kansainvälisille markkinoille?
 • Millaiset strategiset kumppanuudet toisivat liiketoiminnan kasvua?
 • Mikä on kasvun edellyttämä rahoitustarve?

Kasvukartoitus

 • Liiketoiminnan laajentumismahdollisuuksien kartoitus
 • Toimenpidesuositukset

Kasvun Työkalupakki

 • Liiketoimintasuunnitelman päivitys kasvuvaiheeseen
 • Kohdemarkkina-analyysi
 • Kansainvälistymissuunnitelma
 • Markkinointi- ja myyntisuunnitelman päivitys kohdemarkkinoille
 • Tuotteistuksen kehittäminen kohdemarkkinoille
 • Yhteistyökumppanien kartoitus ja verkostoituminen

Rahoituksen Työkalupakki

 • Budjetti- ja rahoitussuunnittelu
 • Rahoituksen hankinta
 • Omistajastrategia
 • Arvonmääritykset
 • Due Diligence -palvelut
 • Yritysjärjestelyt
Vaihe 3: Uusiutumisvaihe

Uusiutumisvaiheessa liiketoiminnan, päätuotteen tai toimintatavan elinkaari saavuttaa kypsän vaiheen, jolloin kasvu merkittävästi hidastuu tai kääntyy laskuun. Pysyvään nousuun voidaan päästä onnistuneella tuoteportfoliolla ja uusilla tuotteilla. Tällöin on myös tärkeää käydä läpi yrityksen yleistila ja kustannusrakenne sekä asema suhteessa kilpailijoihin.

Kolmannen vaiheen kysymyksiä ovat:

 • Miten tuote- tai palveluportfoliota voitaisiin kehittää?
 • Mille uusille markkinoille on mahdollista laajentua ja miten toiminta rahoitetaan?
 • Miten yrityksen kustannuksia voidaan karsia ilman, että menetetään suorituskykyä?

Yrityksen Terveystarkastus

 • Yrityksen taloudellinen tila ja kustannusten hallinta
 • Tuoteportfolio ja tuotteiden kannattavuus
 • Asiakkuudet
 • Kilpailuasema ja kilpailutilanne
 • Toimenpidesuositukset

Uuden kasvun Työkalupakki

 • Tuoteportfolion kasvojenkohotus
 • Liiketoimintasuunnitelman päivitys
 • Kohdemarkkina-analyysi
 • Markkinointi- ja myyntisuunnitelman päivitys kohdemarkkinoille sopivaksi
 • Tuotteistuksen kehittäminen kohdemarkkinoille
 • Yhteistyökumppanien kartoitus ja verkostoituminen

Rahoituksen Työkalupakki

 • Budjetti- ja rahoitussuunnittelu
 • Rahoituksen hankinta
 • Omistaja-strategia (myös exit-strategia)
 • Arvonmääritykset
 • Due Diligence -palvelut
 • Yritysjärjestelyt
Neuvonanto ja sparraus

Fortuna Partners tarjoaa kokeneen tiiminsä yrittäjän neuvonantajaksi ja sparraajaksi yhdessä sovituksi ajaksi. Näin yrittäjä voi keskittyä liiketoiminnan kasvattamiseen ja saa tärkeiden päätöstensä tueksi vankkoja mielipiteitä ja neuvoja, yrittäjätaustaisilta Fortuna Partnersin asiantuntijoilta.

Ydintiimimme koostuu mailman ensimmäisen kädessäpidettävän silmänpohjakameran kehittäneestä Optomed Oy:n perustajayrittäjistä, jotka ovat kasvattaneet yhtiön globaaliksi markkinajohtajaksi alallaan. Haluamme jakaa näitä kokemukseen perustuvia neuvoja miten yrityksen kasvua kiihdytetään ja hallitaan kokonaisvaltaisesti johtamisen, strategian, myynnin ja markkinoinnin sekä rahoituksen näkökulmasta.

Yritysjärjestelyt ja rahoitus

Tarjoamme palveluja yritysjärjestelyihin ja rahoitukseen kaikkiin yrityksen elinkaaren vaiheisiin. Tyypillisiä tilanteita ovat yrityksen osto ja myynti, yhteenliittymiset tai liiketoiminnan jakaminen (spin-off) sekä sukupolvenvaihdokset tai rahoittajien vaihtuminen. Autamme kaupan osapuolia selvittämään yrityksen taustat ja etenemään neuvotteluissa parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.
 

 • Yrityskauppojen suunnittelu ja toteutus
  • Arvonmääritykset, yrityskauppaneuvottelut, yrityskauppasopimukset
  • Due diligence -palvelut
   • Yhtiön taloudellisen tilan, sopimusten ja velvoitteiden arviointi
  • Teknologian, tuotteiden ja IPR:ien kyvykkyys- ja arvonmääritys
 • Rahoitusjärjestelyt yrityskauppaa varten
  • Rahoituksen suunnittelu ja optimointi
  • rahoituslähteiden vertailu
  • rahoitusneuvottelut
 • Juridinen neuvonanto ja sopimusjuridiikka
  • Yrityskauppasopimukset
  • Lisensointi ja jälleenmyyntisopimukset
  • Yhtiöoikeudelliset sopimukset

Ota yhteyttä tai pyydä tarjous!