Liiketoiminnan kehittäminen ›

Vaihe 3: Uusiutumisvaihe

Uusiutumisvaiheessa liiketoiminnan, päätuotteen tai toimintatavan elinkaari saavuttaa kypsän vaiheen, jolloin kasvu merkittävästi hidastuu tai kääntyy laskuun. Pysyvään nousuun voidaan päästä onnistuneella tuoteportfoliolla ja uusilla tuotteilla. Tällöin on myös tärkeää käydä läpi yrityksen yleistila ja kustannusrakenne sekä asema suhteessa kilpailijoihin.

Kolmannen vaiheen kysymyksiä ovat:

 • Miten tuote- tai palveluportfoliota voitaisiin kehittää?
 • Mille uusille markkinoille on mahdollista laajentua ja miten toiminta rahoitetaan?
 • Miten yrityksen kustannuksia voidaan karsia ilman, että menetetään suorituskykyä?

Yrityksen Terveystarkastus

 • Yrityksen taloudellinen tila ja kustannusten hallinta
 • Tuoteportfolio ja tuotteiden kannattavuus
 • Asiakkuudet
 • Kilpailuasema ja kilpailutilanne
 • Toimenpidesuositukset

Uuden kasvun Työkalupakki

 • Tuoteportfolion kasvojenkohotus
 • Liiketoimintasuunnitelman päivitys
 • Kohdemarkkina-analyysi
 • Markkinointi- ja myyntisuunnitelman päivitys kohdemarkkinoille sopivaksi
 • Tuotteistuksen kehittäminen kohdemarkkinoille
 • Yhteistyökumppanien kartoitus ja verkostoituminen

Rahoituksen Työkalupakki

 • Budjetti- ja rahoitussuunnittelu
 • Rahoituksen hankinta
 • Omistaja-strategia (myös exit-strategia)
 • Arvonmääritykset
 • Due Diligence -palvelut
 • Yritysjärjestelyt