Liiketoiminnan kehittäminen ›

Vaihe 1: Käynnistysvaihe

Yritystoiminnan käynnistämisvaiheessa tehdään tulevan liiketoiminnan tärkeimmät päätökset. Käynnistämisvaiheessa tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat siihen, lähdetäänkö liiketoimintaa viemään aktiivisesti ylemmälle kasvu-uralle vai halutaanko liiketoiminnan kehittyvän maltillisesti.

Ensimmäisessä vaiheessa pohditaan seuraavia kysymyksiä:

 • Mikä on liikeidean markkinapotentiaali?
 • Miten idea jalostetaan käytännön liiketoiminnaksi?
 • Kuinka paljon tarvitaan rahoitusta ja mistä sitä saa?

Vaiheen 1 tärkein työkalu on liiketoimintasuunnitelma (LTS), joka koostuu useasta eri osa-alueesta. Liiketoimintasuunnitelmaa edeltää esivaihe, jonka tarkoituksena on selvittää tuotteen tai liikeidean markkinapotentiaali.

Esivaihe:

Markkinapotentiaalin kartoitus (esivaihe)

 • Arvio liiketoiminnan potentiaalista ja kilpailutilanteesta

Liiketoimintasuunnitelma (LTS)

Visio, strategia ja liiketoimintamalli

 • Liiketoiminnan vision ja strategian sekä liiketoimintamallin määrittäminen

Markkina-analyysi ja kilpailijakartoitus

 • Kilpailijakartoitus ja –analyysi
 • Kilpailuedut ja tuotteen positiointi markkinoilla
 • Konsepti- ja hinnoitteluehdotus

Markkinointi- ja myyntisuunnitelma

 • Kohdemarkkinan ja asiakassegmenttien rajaus
 • Ansaintamalli ja hinnoittelu
 • Markkinoinnin ja myynnin strategia ja käytännön suunnitelma

Tuotekehitys- ja tuotantosuunnitelma

 • Aikataulu ja töiden vaiheistaminen
 • Tuotekehityksen resurssointi ja alihankinnat
 • Tuotekehityksen budjetti ja rahoitustarve

Budjetti- ja rahoitussuunnitelma

 • Myyntimääräennusteet ja kannattavuus
 • Yrityksen organisaatio ja resurssit sekä budjetti
 • Rahoitustarpeen ja –lähteiden määrittely