Eurooppa-Aasia -yhteistyö

 

 • Markkinatutkimukset, jakeluverkoston suunnittelu ja rakentaminen, myös yrityksen perustaminen ja myynnin avaus kohdealueelle Aasiassa tai Euroopassa
 • Import & Export palvelut
  • Tuotteiden ja materiaalien välitys, kuten elektroniikkakokoonpanojen, mekaanisten osien ja muovimuottien hankintapalvelut takaavat asiakkaallemme merkittävät kustannussäästöt
  • Tuotanto-, tuotesuunnittelu- ja alihankintapalvelut Aasiassa
 • Uuden toimipisteen perustaminen kohdemarkkina-alueelle Euroopassa tai Aasiassa
  • Yhtiön perustaminen ja rekisteröinti sekä pankkipalvelut
  • Tuotteen tyyppihyväksyttäminen, rekisteröinnit ja myyntiluvat
  • Kirjanpidon ja tilintarkastuksen järjestäminen
  • Avainhenkilöiden etsintä ja rekrytointi
  • Toimistotila ja toimistopalvelut
  • IT-tukipalveluiden kuten internet- ja mobiilipalveluiden järjestäminen
 • Business matching
  • Etsitään asiakkaalle potentiaalisia yhteistyökumppaneita tai asiakkaita, kontaktoidaan heitä ja järjestetään täsmätapaamisia mm. messuilla ja kiertueilla Euroopassa ja Aasiassa